Outplacement & karriärcoaching

Skills hjälper dig till ett jobb att trivas på

Vi lever i en föränderlig värld och det pågår en ständig utveckling av både verksamheter, medarbetare och omvärld. Denna förändring innebär att medarbetare ibland behöver hjälp av en oberoende part för att komma vidare i sin yrkeskarriär. Arbetsgivare kan genom vårt outplacementprogram erbjuda sina medarbetare möjligheten att på ett positivt sätt komma vidare i sin karriär. Skills program utformas individuellt och anpassas efter behov och innehåller:

 Nuläge
 Kartläggning av kunskaper & förmågor
 Personlighetsformulär Talent Q med fokus på personliga egenskaper
 Motivation & drivkrafter
 Intervjuträning med feed back
 Utformning av ansökningshandlingar
 Kartläggning av arbetsmarknad, tänkbara arbetsgivare & sökvägar
 Dokumenterad framtidsplanering
 Uppföljning