logo

Copyright Skills Rekrytering 2016 Producerad av Warma Group
 

Outplacement & karriärcoaching

Skills hjälper dig till ett jobb att trivas på!

Vi lever i en föränderlig värld och det pågår en ständig utveckling av både verksamheter, medarbetare och omvärld. Denna förändring innebär att medarbetare ibland behöver hjälp av en oberoende part för att komma vidare i sin yrkeskarriär. Arbetsgivare kan genom vårt outplacementprogram erbjuda sina medarbetare möjligheten att på ett positivt sätt komma vidare i sin karriär.

Skills program utformas individuellt och anpassas efter behov och innehåller:

  • Nuläge
  • Kartläggning av kunskaper & förmågor
  • Personlighetsformulär Talent Q med fokus på personliga egenskaper
  • Motivation & drivkrafter
  • Intervjuträning med feed back
  • Utformning av ansökningshandlingar
  • Kartläggning av arbetsmarknad, tänkbara arbetsgivare och sökvägar
  • Dokumenterad framtidsplanering
  • Uppföljning
Skills_coaching_sv